ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா துணை
 
சபரிமலை ஐயப்ப சுவாமி
SABARIMALAI CALENDAR 2016! Opening and closing of Sabarimala Sree Dharmasastha Temple for the year 2016
Month Pooja Opening date Closing date
January 2016 Makaravilakku Day 15/01/2016
February 2016 Monthly Pooja – Kumbham 13/02/2016 18/02/2016
March 2016 Monthly Pooja – Meenam 13/03/2016 18/03/2016
  Sabarimala Utsavam 13/03/2016 23/03/2016
  Kodiyettu 14/03/2016
  Painkuni Uthram (Ayyappan Nakshatra Birth Date) & Arattu 23/03/2016
April 2016 Meda Vishu Festival 10/04/2016 18/04/2016
  Vishu 14/04/2016  
May 2016 Monthly Pooja – Edavam 14/05/2016 19/05/2016
June 2016 Idol Installation Pooja 13/06/2016 14/06/2016
  Idol Installation Day 14/06/2016  
  Monthly Pooja – Midhunam 14/06/2016 19/06/2016
July 2016 Monthly Pooja – Karkkidakam 15/07/2016 20/07/2016
August 2016 Monthly Pooja – Chingam 16/08/2016 21/08/2016
September 2016 Onam Pooja 12/09/2016 16/09/2016
  Onam Day 14/09/2016  
  Monthly Pooja – Kanni 16/09/2016 21/09/2016
October 2016 Monthly Pooja – Thulam 16/10/2016 21/10/2016
  Sree Chithra Atta Thirunal 29/10/2016 30/10/2016
November 2016 Mandala Pooja Maholsavam 15/11/2016 26/12/2016
  Madala Pooja 26/12/2016  
December 2016 Thirunada opens for Makaravilakku 30/12/2016 20/01/2017
January 2017 Makaravilakku Day 14/01/2017

HOME ! ABOUT US ! NEWS !AYYAPPAN SLOKAS IN LYRICS!AYYAPPAN SONGS IN LYRICS ! PHOTOS ! VIDEOS ! COMMENTS

Copyright @ 2011 - 2016 www.swamysaranam.co.in & designed ,hosted by www.clientswebhosting.com

HIT COUNTER