ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா துணை
 
About Ayyappan Website :
Ayyappan information website contains informations about ayyappan & sabarimalai temple and Devotional (god) desktop Wallpapers download- shree dharmasastha,vinayagar,krishanr,devi durga still wallpapers ,Ayyappan Video Songs - Vilakkupoojai Song - Veeramani dhasan,Poi Indri Mei Illai - K.J.yesudas,Sadasivan Magane - Veeramani dhasan,Enga Karuppa Swamy - Veeramani dhasan,Yenge manakkuthu - Ayyappan song,Sabarimalai yathirai Song,Pathinettu padi song,Hariyum Haranum - Ayyappan Song,Saranam Ponnaiappa Swamy Ponnaiyappa Song,Bagavan saranam Bagavathi saranam Ayyappan video song.we will publish temple function invitation and photos & videos of that function in our website.so,if you intrested you can send about your temple function details and Photos & videos of that function to e-mail id : templefunctions@swamysaranam.co.in we will publish your temple function informations in our website.
HOME ! ABOUT US ! NEWS !AYYAPPAN SLOKAS IN LYRICS!AYYAPPAN SONGS IN LYRICS ! PHOTOS ! VIDEOS ! COMMENTS

Copyright @ 2011 - 2015 www.swamysaranam.co.in & designed ,hosted by www.clientswebhosting.com

HIT COUNTER